הרווחיות היא

לעתים קרובות, יזמי סטארט-אפ אינם מבינים כיצד רווחיות הארגון בנויה - רווחיות, זהו אינדיקטור לפעילות העסקית היעילה של איש עסקים. עבור רוב המנהלים, הגדרה זו היא "מטושטשת" עד שהם מתחילים לעסוק בארגון, לנתח את המאמצים שנעשו כדי להשיג את הרווח המיועד.

רווחיות היא אינדיקטור לעבודת המפעל לתקופה מסוימת, כאשר יעילות השימוש במשאבי המפעל מוערכת על מנת לייצר הכנסות. יש להבין כי מדובר בקריטריון יחסי של חברה או של מפעל. שקול במונחים פשוטים, מה הרווחיות.

רווחיות היא ההגדרה

מומחים רואים את ההגדרה של רווחיות כפרמטר לפיו הפעילות היזמית מוערכת. רווחיות, הוא אינדיקטור המציין באיזו יעילות הארגון במתחם, כל המשאבים שימשו, אלה הם:

 • בסיס חומרי של ייצור;

 • עבודת הצוות;

 • אספקת חומרי גלם;

 • משאבים כספיים;

 • משאבים ארגוניים אחרים.

כדי למצוא את המקדם של פרמטר הרווחיות של המפעל או החברה, יש צורך להפוך את היחס בין הרווחים לתקופה מסוימת לנכסי המפעל. כאשר מומחים מעריכים את עבודתו של ארגון שאינו קשור למסחר, אינדיקטור זה מאפיין את רמת עבודתו האפקטיבית. במילים אחרות, הרווחיות של חברה או של חברה יכולה להיות נקבעת לפי יחס ההכנסות להוצאות הדרושות לייצור טובין או לביצוע שירותים. פעילות יזמית על ידי מומחים נחשבת רווחית, כאשר לתקופה זמנית קיבלה רשות מס מסוימת הכנסה מאיש עסקים, ולא רווחית נחשבת לפעילות שלא הביאה להכנסה.

סוגי אינדיקטורים רווחיים

יש לציין, על פי מומחים, כי סוגי הרווחיות הם פרמטר מורכב, יש להם היבטים רבים subpecies, הכל תלוי בצורה של הערכה של הפעילות העסקית נישה שנבחרה של הפעילות. לכל עסק יש אינדיקטורים משלו לעבודה מוצלחת של איש עסקים. מסיבה זו, יש להבין כי בהסתכלות על ערכי הרווחיות של הפעילות העסקית, יש צורך בכך, תוך התחשבות במקדמים שיציגו את הצלחת העבודה בפעילות העסקית.

הנוסחה לחישוב הפרמטרים של הרווחיות בכל צורה שונה, סוגי הרווחיות הם:

 1. סך הרווחיות, המאופיינת על ידי לקיחה בחשבון את ההון העובד ולא עובד של חברה או מפעל. באמצעות סוג זה של הערכת הרווחיות, אתה יכול לגלות איזה הארגון השקיע משאבים כדי לייצר הכנסה, אשר שווה רובל אחד, אלה הזדמנויות גדולות, כלומר:

 • יש צורך באינדיקטורים לרווחים לפני מועד תשלומי החובה, וכן את הערך הממוצע של נכסי החברה לתקופה הרצויה;

 • תקופת הזמן נבחרת לפי תקופת הדיווח (שנה, רבעון, חודש);

 • התשואה על הנכסים מתקבלת על ידי היחס בין הרווח לתקופה הנבחרת לבין הערך הממוצע של נכסי החברה או המיזם.

 1. רווחיות המוצר היא היחס בין ההכנסה המתקבלת ממנו לבין ערך המשאבים שהושקעו לשחרורו. ניתן לייחס הגדרה זו לא רק למוצר מסוים, אלא גם לשירות המוצע. עבור סוג זה של רווחיות, מומחים להעריך את התועלת של מוצרים לחברה, כמו גם התועלת הצפויה שלה בייצור.

 2. הרווחיות של מחזור הייצור כדי לקבוע את האפקטיביות של סוג הפעילות לשחרור טובין. זה מוערך על ידי מומחים ומומחים של כל ההוצאות וההכנסות שהתקבלו, כאשר ההוצאות הוא פחות, הארגון נחשב חסכונית. החברה, על פי מומחים, יהיה רווחי כאשר מוצרים איכותיים מיוצרים, העלות שלה יורדת.

מומחים קובעים את הרווחיות מחושב באמצעות נוסחאות אינדיקטורים ספציפיים.

נוסחת רווחיות

הגדרת הרווחיות מראה את השימוש היעיל בכל המשאבים של הארגון כדי לייצר הכנסה. רווחיות, הנוסחה לחישוב מחוון זה נעשית באמצעות מקדמים שונים.

יחס הרווחיות, על פי מומחים, ניתן לחשב בשתי דרכים, היא:

 • את רווחי החברה לתקופת זמן מסוימת, יש לחלק את שווי הנכסים לתקופה זו, וכן את התזרים הכספי והמשאבים הכרוכים בכך;

 • הרווח של החברה מחולק לערך הכסף שהושקע עבור שחרור יחידה אחת של סחורות, ההגדרה של כסף שהושקע ורווח מרובל אחד.

יחסי הרווחיות בהם משתמשים המומחים והנוסחאות לחישובם הם:

 1. כדי לחשב את השימוש הרווחי של קרנות הייצור ROFA, יש צורך:

ROFA = NP / OS ארגונים x 100 אחוז, שם;

הרווח הנקי הוא הרווח של המיזם, ממנו נוצרות קרן התגמולים ותשלומי החובה;

OS - רכוש קבוע (רכוש קבוע) של המפעל, זהו כושר הייצור או הרכוש ששימש לייצור מוצרים.

 1. כאשר יש צורך לחשב את התשואה על ההון של ROE, יש צורך:

ROE = NP / OK x 100 אחוז, כאשר;

NP - רווח נקי;

אישור - רכוש קבוע.

זה סוג של רווחיות מראה עד כמה יעיל איש עסקים משתמש קרנות משלו. כמו ההון העיקרי יכול לשמש אינדיקטורים של ההון הרשום של החברה, הארגון. בחלק מהמקרים מתווספות השקעות נוספות להון הראשי.

מקדם זה של מומחי רווחיות נהג להבין את פעולתו האפקטיבית של הארגון בכל צורה שהיא.

 1. בהתחשב בשאלה כיצד לחשב את הרווחיות, מקדמי שלה, מומחים לשים לב אינדיקטור כזה כמו ROIC, זהו הפרמטר של האפקטיביות של ההשקעה בפעילות העסקית בנישה שנבחרה. בעזרת מקדם זה מתבצע חישוב ההכנסה המשוערת מההשקעה הראשונה במיזם. יחס זה של השקעה ורווח של חברה או ארגון זמין להצגה על ידי דוגמה כאשר:

 • קונה את ניירות הערך של החברה בעלות של 100 אלף רובל בתקופה מסויימת, ולאחר פעילותה של חברה זו, השפעת גורמים שליליים, הם ירדו לערכם;

 • פלדה 90,000 רובל בשוק ניירות הערך;

 • הבדל של 10 אלף רובל לכל מינוס, זה מראה רווחיות שלילית של העסקה.

מקדם זה אינו מביא בחשבון את כספי הנושים בעבודת המפעל, אך הוא מאפשר להעריך במהירות כיצד מתבצעת הפעילות עם הרכוש הקבוע של המיזם.

מהי הרווחיות של הארגון, המכירות

רווחיות ארגונית היא הערכה של האפקטיביות של הארגון באמצעות מקדם ROM כאשר הוא מראה את נכונות או שגוי של השקעה כסף לתקופה נבחרת של זמן. תפקיד חשוב בקביעת מדד זה, ההכנסה מהמוצר וערכו בייצור, דהיינו:

ROM = NP / עלות של סחורות x 100 אחוזים, שם;

- רווח נקי.

חישוב הרווחיות של המכירות מתבצע באמצעות ROS מקדם, שבו אתה יכול לראות את הרווח בכל רובל.

המקדם נקבע על פי הנוסחה:

ROS = מכירות רווח / הכנסה במזומן x 100 אחוז

RP = NP / הכנסות מזומנים x 100 אחוז, שם;

RP - רווחיות המכירות;

- רווח נקי.

מומחים משתמשים זה יחס הרווחיות כדי להבין את הדיוק בקביעת מחיר הטובין המיוצרים, כדי לחזות את העלויות האפשריות של הארגון. מקדם זה חשוב בהערכת התחרותיות של המוצרים. הוא משמש בהערכת העסק, כאשר יש צורך לנתח תיעוד הדיווח הכספי.

מקדם המאפיין את הרווחיות של המכירות מראה עד כמה יעיל היזם עושה עסקים, כמה כסף הוא מקבל מרובל אחד במכירות. במילים פשוטות, כמה כסף יישאר עם איש עסקים לאחר כיסוי העלות של מוצרים, כמו גם תשלומים חובה.

מומחים מציינים כי מקדם זה אינו מראה מה ההשפעה לטווח ארוך ההשקעות יכול להביא כאשר הארגון משקיעה בפיתוח עם המעבר לתהליכים טכנולוגיים חדשים, עם שחרורו של מוצר חדש באיכות טובה יותר. במקרה זה, האינדיקטור של יחס זה עשוי לרדת באופן משמעותי, אך בטווח הארוך ובמדיניות התמחור הנכונה, זה לא ישפיע על הרווחיות של כל הייצור.

במילים פשוטות, דוגמאות החישוב הן:

 • הכנסות החברה לשנת 2015 ממכירות מוצרים הסתכמו ב -100 אלף רובל;

 • בשנת 2016, ההכנסות ממכירת אותו מוצר הסתכמו בכ -150 אלף רובל;

 • NP (רווח נקי) בשנת 2015 - 30 אלף רובל;

 • NP בשנת 2016 - 40,000 רובל.

בואו נסתכל על השינויים ברווחיות המכירות בשנת 2016, כלומר:

ROS1 = 30000/100000 = 0.30 * 100% = 30%

ROS2 = 40000/150000 = 0.26 * 100% = 26%

בוא נראה כמה הרווחיות השתנתה עם רווחים מוגדלים, אלה הם:

ROS2 - ROS1 = 0.26 - 0.30 = - 0.04 * 100% = 4%

מסקנה, הרווחיות בשנת 2016 נפל על החברה עם מכירות של 4%.

כיצד לחשב את הרווחיות של תהליך הייצור

מומחים לשקול את השאלה כיצד למצוא את הרווחיות של תהליך הייצור, הנוסחה היא:

RPP = () ב רווח / (עלות, רכוש קבוע ממוצע + נכסים שוטפים) * 100%, כאשר;

RPP - רווחיות של תהליך הייצור;

רווח ברווח.

רווח, על פי מומחים, הוא פרמטר המציין את הפעילות הכלכלית של היזם, וכתוצאה מכך מוצרים מתקבלים למכירה. עבור היזם, הרווח יכול להיות: כסף, משאבים נוספים, ארגון כספים, קבלת העדפות והטבות.

כל תהליך ייצור בארגון צריך להיות רווחי, שכן היציבות הפיננסית של המפעל מוערכת על ידי מומחים לפי מקדם הרווחיות של תהליך הייצור. מדדי הרווחיות הם:

 • רווחיות הטובין המיוצרים על ידי המיזם;

 • התשואה להון של מיזם;

 • - רווחיות כוללת של הייצור.

כיצד לחשב את הרווחיות של מוצרים, אנשי עסקים רבים סטארט אפ שואלים את השאלה הזו, וזה העלות של הפקת פריט אחד של סחורות לערך המימוש שלה. פרמטר זה יכול לגדול כאשר המחירים עבור מוצרים לגדול, או ירידה בהוצאות עבור חומרים להגדיל.

השימוש היעיל במשאב רכוש מאפיין את הרווחיות של ההון, זהו פרמטר זה המראה כיצד יזם מנהל משאב רכוש.

הרווחיות של העסק ושל המפעל בכללותו מאפיינת את הפרמטר של הרווחיות הכוללת כאשר היחס בין הרווח המאזני לבין שווי כל נכסי הייצור בערך הממוצע לתקופת זמן מסוימת הוא בתוקף. כאשר יש גידול ברווח, הרווח הכולל של הרווחיות יגדל.

כיצד לחשב תשואה על הנכסים

על מנת לחשב את הרווחיות של הנכסים, יש להבין כי זהו פרמטר יחסי, המציג את הפרמטר הפיננסי של ניהול יעיל של הארגון. מומחים משתמשים בנוסחה לחישוב תשואה על נכסים, דבר המצביע על רווחיות חברה או ארגון, הוא:

RA = NP / SVA, שם;

RA הוא החזר על נכסים;

NP - רווח נקי לתקופה הנבחרת;

CBA - הערך הממוצע של הנכסים לתקופה מסוימת.

הרווחיות של הנכסים היא הערך שבו משתמשים המומחים להעריך את הפעילות של הארגון, הם מכנים אותו גם את הרווחיות הכלכלית של חברה או ייצור, שכן הפרמטר המתקבל מראה כמה רווח מקבל איש העסקים לכל רובל, הכלול במשאב הארגון.

סוגים אחרים של רווחיות

בנוסף לסוגים שהוצגו כבר של רווחיות הייצור ואת החברה, ישנם גם פרמטרים פרטיים המאפיינים את הרעיון של הרווחיות של הפעילות העסקית, אלה הם:

 1. חישוב הרווחיות של כוח האדם של עובדי החברה או עובדיה, יחס זה נקרא רול, המציג את הקשר בין הכנסות החברה או הארגון לתקופה מסוימת ומספר העובדים העובדים בתקופה זו. באמצעות יחס זה אתה יכול:

 • ביעילות לייעל את כוח האדם של החברה;

 • כדי לארגן מחדש את צוות הארגון, כאשר ניתן לשלב עמדות והתמחויות.

 1. כדי לקבוע את איכות העבודה עם הקבלנים, נעשה שימוש ברווחיות חוזית, המציג את ההפרש בהוצאות בין העבודה שבוצעה על ידי הצד הנגדי לבין ההוצאות, אם אותה עבודה בוצעה על ידי עובדי חברה או מפעל, דהיינו:

R (PU) = (עלויות של קבלן שכיר - עלויות של מפעל) / עלויות של הארגון, יש תמיד צורך לקחת בחשבון את גורם ההשפעה האנושית בעת חישוב מקדם זה.

תמיד בחוזה עם הקבלן יש סעיף האחראי על הצדדים, אבל במקרה כלשהו הקבלן לא עמד בהתחייבויות שנעשו, אז הארגון ששכר הקבלנים יצטרכו לשלם את העונש על איחור של העבודה או הפרה איכות.

מהי רווחיות דומה

מומחים להשתמש בשיטה של ​​רווחיות דומה במקרה כאשר יש מידע מועט על הפעילות העסקית, כלומר, כמה טוב איש עסקים מבצע פעילויות מסחריות, מה הם התנאים להשקעות במזומן בארגון, איך עסקאות מתבצע, שיטה זו מאפשרת לך לממש את התוכניות שלך או להשתמש בשיטות העלות.

המשמעות של שיטה זו של קביעת הרווחיות נכללת ביחס לרווחיות של הפעילות עם היזם והאינדיקאטורים של שוק הרווחיות לפעילות באותן עסקאות.

מדדי הרווחיות התפעולית המשמשים לפרמטרים הם:

 • רווחיות המכירות;

 • כמה רווחי ההוצאות על הארגון;

 • תוך התחשבות ברווחיות מסחרית וניהולית;

 • החזר על נכסי חברה או מפעל;

 • סוגים אחרים של רווחיות שיכולים להראות כיצד מוחלים נכסי הארגון וכיצד מוצדק הסיכון לפעולות.

מומחים ממליצים על הבחירה הבאה של הפרמטרים של הרווחיות, היא:

 1. לגבי איזו חברה מנתחת את העסקה, היא:

 • איזה סוג של פעילות עסקית;

 • אילו נכסים משתמש איש העסקים לעסקה;

 • מה פונקציות ארגוניים משמשים;

 • מה הסיכונים של עסקה מסחרית חלים.

 1. כמות המידע הנדרשת ממקור מהימן, המשמשת לחישוב הרווחיות ההשוואתית;

 2. כמה מוצדק הוא הבחירה הכלכלית של פרמטר הרווחיות של הארגון, סוג של פעילות.

מומחים בשיטה זו להשתמש ברווחיות המכירות במקרים הבאים, היא:

 • כאשר רכישת טובין מוחלת במטרה חוזרת חוזרת שלה, מחברה התלוי באיש העסקים ביצוע העסקה resale;

 • רכישה של מוצר או מוצר עם מכירתו לאחר מכן מארגון שאין לו תלות או מערכת יחסים עם איש עסקים שמוכר את המוצר או המוצר שנרכשו.

פרמטר הרווחיות הגולמית מוחל על ידי מומחים במקרה שבו היזם המנהל את העסקה נושא בסיכון המינימלי של עסקה מסחרית.

לעתים קרובות, יזמי הזנק לא מבינים מה נמדד על ידי הרווחיות, כלומר, הערך הכספי מראה כמה הרווח מפעילות יזמית מתקבל ליחידת משאבים שהוצאה, או שהיא נמדדת באחוזים.

מהי רמת הרווחיות

ארגונים רבים מעורבים בפעילות הכלכלית של המדינה, מספר חברות ומפעלים גדל מדי שנה, המשימה של כל עסק היא להרוויח (דיבידנדים), עם השקעה מינימלית. יש להבין את המאפיינים הכלכליים של הפעילות היזמית כדי לבנות עסק, המאפיין את הרווחיות, כלומר:

 • יעילות עסקית על ידי יזם;

 • כמה רווחי לייצר מוצרים עם האסטרטגיה שנבחרה של הארגון.

מומחים, על בסיס פרמטרים של רווחיות הארגון, קובעים את רמתו, זהו אינדיקציה המציגה את עבודתו של מפעל מסחרי מכל הצדדים. אינדיקטור זה כולל ארבע קבוצות של פרמטרים המאפיינים פעילות יזמית, שהם:

 • מהי התשואה על הנכסים;

 • את הרווחיות של רכוש קבוע של חברה או מפעל;

 • הרווחיות של הארגון;

 • רווחיות של מוצרים.

ניתוח הרווחיות של הארגון צריך להתבצע כדי לקבוע את המקור הטוב ביותר של הכנסה, כמו גם לקבוע את התהליכים או פעילויות הגורמות הפסד הארגון או החברה.

Как увеличить рентабельность предприятия

Повышение уровня рентабельности выпускаемой продукции на предприятии, является основной задачей бизнеса, когда он работает в условиях жесткой конкуренции. כל מפעל נחשב מוצלח, רק בתנאי של הון חופשי, אשר יכול להיות מכוון לפיתוח של יכולות וטכנולוגיות. רמת הרווחיות נחשבת תוך מזעור הפסולת ליחידת תפוקה.

מחלקת השיווק של הארגון צריך לערוך ניתוח של עלות ויכולות תחרותיות של המוצרים. הנהלת החברה על מנת לשפר את הרווחיות של אמצעי הייצור נלקחים, היא:

 • קביעת המספר האופטימלי של העובדים העובדים (רווחיות הצוות);

 • צמצום ההוצאות של מחלקות וחטיבות ייצור שאינן מעורבות בייצור מוצרים;

 • שיפור איכות המוצרים על ידי העלאת רמת העובדים המיומנים;

 • לתגמל את העובדים באופן הולם עבור עבודתו של המפעל, המעורבים בעובדים בחיי הייצור שלהם;

 • ביצוע אוטומציה של תהליכים בייצור;

 • ליישם דרכים להניע עובדים.

ניתן להגדיל את הרווחיות עם ירידה בהוצאות ניהול הייצור, גידול בייצור.

מתוך סוגים נחשבים של רווחיות, מומחים למסקנה כי כל אלה הם אינדיקטורים של עבודה יעילה של היזם בנישה שנבחרה של פעילות. גורם חשוב במכירות הוא אינדיקטור לרווחיות, אשר ניתן להגדיל באופן מלאכותי, היא: עלייה במחיר הסחורות שנמכרו, ירידה בעלות הייצור.

רווחיות החברה ממכירות תלויה במצב השוק, מה עלות המוצר בשוק, בקרת עלויות ליחידת תוצר, הגדלת כמות ואיכות המוצרים המיוצרים, שיפור תמהיל המוצרים.

צפה בסרטון: נתינה היא הרווח האמיתי - השקעה שעומדת לנצח - הרב רפאל רובין - HD (נוֹבֶמבֶּר 2019).

Loading...