המחיר הוא - כלומר

עלות היא העלות המופנית לייצור ומכירה של מוצר או שירות. פרמטר זה מתבטא במונחים כספיים. קביעת עלות המחקר תמיד היה אחד התהליכים החשובים ביותר באבחון של היצע וביקוש. לכל ארגון יש בסיס משלו לניהול חשבונות. במקרה זה, חישוב עלות המוצר עומד בבסיס פעולות וניהול רבות כאלה. כרגע, נהוג להבחין בין עלויות בפועל לבין המתוכנן. מושג העלות המתוכננת מתייחס לעלויות הדרושות להפעלת ציוד ותפעול המשאב הארגוני. במילים אחרות, אנחנו מדברים על העלויות הדרושות. חישוב זה מחושב על בסיס השימוש בציוד, בעלויות העבודה ובמתכלים. עלות הדיווח מנותחת על בסיס העלויות בפועל הנדרשות כדי לספק את השירות או למכור את הסחורה.

סוגים שונים של עלות לפי סוג הארגון

לגבי השלבים של היווצרות, כאן מומחים מציינים את הטכנולוגיה, סדנה, כמו גם מלא עם עלויות הייצור. - עלות טכנולוגית מנוצל לבצע ניתוח כלכלי של העלות של ציוד חדש אסטרטגיות מוצלחות לקידום מוצר או שירות. זה כולל עלויות הקשורות ישירות לסוג מסוים של מוצר, שירות. - עלות חנות שונה מגוון רחב של עלויות.

בנוסף לטכנולוגיה, זה כולל גם עלויות המיועדות לצרכים של עובדי החברה. - עלות הייצור היא עלויות שמטרתן הפעולה של החנויות המעורבות בפיתוח מוצרים. אלה כוללים עלויות, הן בניהול כללי והן בניהול החברה. - מחיר העלות המוחלטת מכיל תרומות ייצור ולא ייצור. בשל הקצאתם של סוגי עלויות אלה לתעשייה הפרטית והבינונית, יזמים מצליחים ליצור פלטפורמה טובה למחירים סיטונאיים מסוימים.

עלות הפרט היא אינדיקטור שנוצר על ידי ספירת מכלול העלויות של מפעל מסוים עבור יצירה וקידום של סחורות. העלות הסקטוריאלית הממוצעת, לעומת זאת, משקפת את העלויות המוקצות לייצור מוצר מסוים בממוצע בתעשייה הרצויה. גורמים כלכליים לגבי הישות הכלכלית, כאן ניתן לחלק את עלות הייצור ומכירות הסחורות לאלמנטים כלכליים, על פי פריטי החישוב.

וכך נהוג להבחין:

• עלויות בעלות אופי מהותי;

• הוצאות הנדרשות לשכר עובדים;

• צרכים חברתיים של עובדים;

• מימון פחת כספים;

• הוצאות מימון אחרות.

עם זאת, כל עלויות החומר חייב לכלול את המחיר:

 • על חומרי גלם שנרכשו;

 • על חומרי בניין;

 • על שכר;

 • על משאבים טבעיים;

 • על סוגים שונים של משאבי אנרגיה;

 • לצרכים אחרים.

לגבי עלות חומרי הגלם, המשאבים החומריים, הכלולים בעלויות המוצר, חשוב להביא בחשבון כי מחירי הפסולת הממומשת אינם נכללים בהם. אם כבר מדברים על המושג "פסולת" מתייחס שרידי משאבים וחומרי בניין, אשר איבדו את ערכם במסגרת העיבוד. זה יכול לכלול coolants, חומרי בניין שונים, מוצרים מוגמרים למחצה, וכו ' בדרך כלל, חברות לזרוק אותם או למכור במחיר נמוך יותר. עלויות הקשורות שכר תמיד כוללים את מחיר העבודה של אנשי הייצור.

אלה כוללים בונוסים, בונוסים שונים המניעים את העבודה של העובדים, כמו גם עמלות. השקעות פיננסיות הקשורות לצרכים חברתיים צריך לכלול ביטוח. סכום כסף מסוים ישולם לקרן התעסוקה.

לפעמים אתה צריך לשלם קרן פנסיה ולקנות ביטוח בריאות. פחת רכוש קבוע מספק לשיקום רכוש קבוע הקשור ליכולת הייצור של המיזם. הוצאות אחרות כוללות אגרות, וכן מסים המכוונים להלוואות, נסיעות, הכשרת עובדים, שכר דירה וכן הלאה. לגבי סיווג התרומות הכספיות ביחס לרכיבים הכלכליים, נערכים החישובים לפי שיטות החישוב.

אלה כוללים:

 1. חומרי בניין, כמו גם משאבים. זה כולל את כל החומרים שימושי, למעט פסולת;

 2. מוצרים מוגמרים למחצה, וכן חלקים שנרכשו;

 3. משאבי אנרגיה;

 4. משכורות לעובדים;

 5. תמריצים נוספים לעובדים;

 6. צרכים חברתיים של העובדים;

 7. עלויות קשורות באופן ישיר לשיקום של כלים, כמו גם ציוד;

 8. עלות התמיכה בציוד הייצור;

לפיכך, העלות בפועל היא סדרה של עלויות, הכוללת את העלויות הנ"ל. עם זאת, בעת ארגון פרמטר זה, חשוב לקחת בחשבון את עלויות האחריות לתקן ותחזוקה של חומרים שונים.

חישוב מוצר או שירות

כמובן, אחת המשימות החשובות ביותר של ניהול חשבונות בחברות שונות הוא החישוב. עלויות ישירות לעניין זה הן תרומות לרכישת דלק ואנרגיה. בנוסף, תשומת לב מיוחדת יש לתת מוצרים מוגמרים למחצה וחלקי חילוף. גורם חשוב נוסף לשים לב הוא שכר. הפרמטר כולל עמלה על המוצר שנוצר, המחושב על בסיס עוצמת העבודה וגם על הזמן. באשר לתשלומים לצרכים החברתיים של הצוות, זה כולל ביטוח סוציאלי, ביטוח רפואי ותשלומים לקרנות שונות. כל החישובים חייבים להתבצע על פי החוק הנוכחי. חישוב העלות החודשי צריך לכלול את העלויות הכרוכות בפיחות ציוד וטכנולוגיה.

עלויות אלה נחשבות מורכבות ומספקות:

• תחזוקת מכונות וציוד;

• תשלום משכורות;

• תשלום עבור עבודת כוח אדם העוסקת בתחזוקה;

• פחת ותיקון של ציוד;

• ניכויים קבועים על מנת לפצות על הפחת של ציוד ישן;

• החזר של מכונות ללבוש גבוהה;

• שיקום ציוד ישן;

• עלויות נוספות.

העלות היא, במילים פשוטות, את העלות של קידום המוצר ואת הייצור שלה. במקרה זה, גורם חשוב הוא עלות תחזוקה ותפעול של ציוד. בשאלה זו יש מושג כזה שיעור משוער. עם זאת, העלות המשוערת היא סכום העלויות הכרוכות בתחזוקה ושימוש בכלים עם ציוד.

חישוב פרמטר זה מתבצע באופן הבא. עבור כל סדנה בודדת, כל הכלים והציוד משולבים לקבוצה חד פעמית. על זה הוא קובע את הערך של העלות הנדרשת לשימוש בטכנולוגיה. במקרה זה, חשוב עבור כל צומת נפרדת או חלק חילוף כדי לנרמל את הזמן הדרוש כדי לעבד ולשדרג משאבים. על פי הזמן שצוין, יש צורך להפעיל את העלויות הדרושות לתחזוקת מוצרים אחרים בחישוב.

אם אנחנו מדברים על ציוד חנות, זה כולל הוצאות:

• לקרן השכר עבור ציוד שירות;

• שמירה על הנחות במצב טוב;

• שיפור איכות המלאי;

• פיצוי ללבוש ציוד;

• עלות העבודה;

• על שיקום של כלי ללבוש גבוהה;

בהתחשב בכך מחיר העלות היא הכנסות פחות הכנסות נוספות עבור מכירת שאריות, בחנויות חשוב לא לאבד את כל החומרים שנותרו עודף. אחרת, העובדים יכולים להוציא את כספם מידיהם.

לעלויות הציבוריות יש לכלול:

1. עלויות הקשורות לניהול החברה. בפרט, זה חל על קרן שכר, כסף לנסיעות עסקים, תחזוקה של ציוד, תשלום של מידע, כמו גם הבנקאות וייעוץ העבודה. במקרים מסוימים, ייתכן שיידרשו הוצאות הייצוג לעסקאות שימושיות;

2. עלות שיפור מעמד העובדים. בפרט, לרכישת קורסים להסבה מחדש של עובדים;

3. עלויות הקשורות בדיקות מוצרים מוגמרים, מחקר, מודרניזציה של מעבדות, כמו גם מרכזי אבחון;

4. עלות הגנת העבודה ועמידה בתקנות הבטיחות;

5. רכישת שירותי אש, מאבטחים;

6. עלות שמירה על הפעילות העסקית הכללית;

7. ביטוח, עדכון שוטף של עיצוב פנים;

8. עלויות המס, דמי והוצאות שונות לארגון החגים.

כחלק מהשקעות תקורה, עלויות תשלום הריבית על ההלוואות נעשות. כחלק מהשיעורים שנקבעו בחקיקה, יש להתחשב בפחת של נכסים בלתי מוחשיים. זה עשוי לכלול פטנטים, רישיונות שונים, זכויות יוצרים, ידע וכו '.

יש גם עלויות שאינן ייצור המספקים תשלום של כסף עבור אריזה ואריזה. בנוסף, עליך לשלם סכום מסוים של כסף עבור משלוח ושליחה חבילות לתחנה. אפשרות זו נקראת עלות המכירות. במקרה שלנו, העלות המסחרית היא חישוב ההכנסה האפשרית, תוך התחשבות בעלויות הנקודות הנ "ל. כאחוז מהעלות המסחרית מחושב מעלויות הייצור, בדרך כלל 3-5%.

שיטות חישוב

ישנן שיטות שונות של חישוב, אשר נבדלים בהתאם יחידת חישוב מסוים.

כל השיטות מחולקות בדרך כלל לשתי קבוצות:

1. הערכה ראשונית;

2. חישוב הייצור.

קבוצת החישוב הראשונה כוללת את שיטות החישוב הבאות:

• ספציפיות;

• פרמטרית;

• צבירה;

• אולם נשפים.

הקבוצה השנייה כוללת:

• מוצעים;

• ניתוח רגולטורי;

• סמוכים;

• שיטה מתקדמת;

• קטוע.

עלות קטועה היא העלות ללא שוליים נוספים. ככלל, הערך הקצר של המוצר או השירות מופיע כאשר ההנהלה מסכימה כי מחיר המוצר גבוה מדי. כדי להפחית את מחיר הסחורות ולהגדיל את הביקושים, שיטת עלות היחידה משמשת לעתים קרובות. חשוב לציין כי העלות היא הנוסחה S = Syi * ni. על פי הנוסחה שלעיל, ערכה של Syi הוא עלות היחידה ליחידת המבנה המתוכנן. עם זאת, ni באה לידי ביטוי כפרמטר בסיסי של המבנה המוגמר.

לרוב, נוסחה כזו משמשת בהנדסת מכונות, כי בתחום זה של הפעילות יש כבר תבניות מוכנות של עלויות יחידה. בעזרתם, יש צורך לחשב את כמות חומרי הגלם עבור מכונות בנייה, טורבינות ומוצרים אחרים. בתחום הנדסת החשמל, למשל, הערך של ni עשוי להיות שונה. כאן הרבה תלוי הפרמטרים הטכניים של כושר הייצור ואת המוצר שפותח. לדוגמה, מכוניות חשמליות וכו '.

באמצעות השיטה המצטברת, מומחים לחשב את העלות כדלקמן. יש צורך לחשב את סכום העלויות של ייצור הפרט, חלקים נוספים, ולאחר מכן את הערך הידוע מוחלף לתוך הנוסחה. לכן, יש צורך לבצע חישובים עבור כל חלק נפרד של מוצר אחד. על בסיס טכניקה זו, פותחה מערכת מאוחדת מאוחדת בשם GSP.

המהות של שיטת הכדור היא להעריך באמצעות שימוש בקנה מידה של כדורים. לאחר מכן, הנתונים הסתיימו מוחלפים בנוסחה, תוך התחשבות בתכונות הצרכן של המוצר. לפיכך, ניתן להבהיר את הביקוש ואת האספקה ​​עבור עיצוב חדש, מוצר, חומר.

המתודולוגיה הפרמטרית מאפשרת למנהלים של ארגונים שונים לקבוע את הקשר בין הפרמטרים הטכניים של המוצר לבין ביקושו. כל העלויות מחושבות בשיטת הצבירה והכדור. התלות המתוארת צריכה להיות מחושבת בכל מפעל ייצור כדי ליצור מודל ברור של נוסחה מתמטית.

השיטה המוצגת מהקבוצה השנייה של החישוב משמש לעתים קרובות במסגרת ייצור בקנה מידה קטן של מוצרים. זה יכול להיות מופעל במסגרת ייצור של מכוניות, קבוצות קטנות של סחורות, עותקים ייחודיים של כל המוצרים. לדוגמה, עבור מכירה פומבית או עבור אוהבי אספנות. מטרתה העיקרית של מתודולוגיה זו היא להסביר את עלויות הייצור, הנשלחות לפיתוח הזמנה נפרדת או סדרה אחת של סחורות.

במקרה זה, העלות היא עלות הייצור הדרושה לשימוש יחיד. כדי לגלות כמה יחידה של המוצר המוגמר יעלה, כשזה מגיע לייצור סדרתי, אתה צריך להשתמש בשיטות חישוב שונות בו זמנית. העובדה היא כי השיטה המתוארת יש חסרון אחד. העובדה היא כי יישום של הסדר אוניברסלי לא תמיד בקנה אחד עם הזמן נרשם בתוכנית. אחרי הכל, זה סוג של ייצור הוא בדרך כלל לא מתוכנן.

הסוג הבא של החישוב הוא יעיל בדרך כלל במסגרת תעשיות הכימיה, המתכות והלבשה. כלומר, הטכניקה מאפשרת לך לברר את העלות של סחורות שנוצרו על בסיס של תבנית מוכנה וטכנולוגיה ייצור חוזרות. חשוב להבין כי חלוקה מחדש היא חלק מהתהליך. כלומר, אם היה צורך לבצע מודרניזציה של טכנולוגיית הייצור, יש לזכור כי זה ישמש במשך מספר שנים או לפחות עונות.

ניתוח רגולטורי מתבצע על בסיס כללים מסוימים בנוגע לעלויות של כל פריטי החישוב האחרים. יש לזכור כי רק את העלות בפועל הוא יוצא מן הכלל.

הרעיון של מחיר: מה הרווח

העלות היא ביטוי מוניטרי המציין את המחיר של יחידת ייצור אחת. המשימה של כל ערך באה לידי ביטוי ב 4 הפונקציות הבאות:

 1. חשבונאות;

 2. התפלגות המחירים;

 3. גירוי ביקוש;

 4. תקנה של מכירות.

באמצעות חשבונאות, אתה יכול לזהות חולשות באסטרטגיה עסקית. על ידי הפצת המחיר, תוכל לשפר את הקידום של מוצר מסוים. משימת הפונקציה הממריצה היא לשפר את איכות הייצור. הרגולציה אחראית לניתוח ההיצע והביקוש.

עם זאת, נהוג להבחין בין סיווגי הערך הבאים על ידי:

 • מחזור שירות;

 • זמן הקיום;

 • דרגות קיום ללא מדינה;

 • הקצאת משאבים;

 • כיסוי השטח.

באשר לשירות, יש מושג של מחיר המכירה הסיטונאי. מטבע הדברים, הערכים שונים, כך שיש 2 צורות שונות של החישובים שלהם. כל התעריפים והמחירים תלויים במספר העוזרים בהובלה של סחורות, במכירת חומרי הגלם הדרושים וכו '. מחיר סיטונאי, ככלל, מכיל את המחיר של המוצר עצמו (מחיר עלות), כמו גם רווח. מחיר המכירה של המוצר נקבע באמצעות המחיר הסיטוני ומע "מ. המס יכול גם להיות מושגת סימון. הכל תלוי ביעדים ויעילות של האסטרטגיה של היצרן.

ערך השוק הוא מחיר המכירה עם פרמיות מסוימות. זה כולל עלות, מס רווח. היצרנים יכולים להשתמש באסטרטגיות שונות כדי ליצור מחיר קמעונאי. עם זאת, עלות כזו היא בדרך כלל בעל אופי חוזי.

לגבי סיווג של עלות השטח של כיסוי כאן הוא החליט יחיד אחד, כלומר, מחירי החגורה האזורי. במקרה הראשון, העלות של מוצרים קבוע ומוסדר על ידי גוף פדרלי מסוים. הממשלה המקומית יכולה גם לבקש סיוע בהשגת שירותים עבור החברה או יצירת תעריפים עבור לקוחות פוטנציאליים.

לגבי סיווג זמן הקיום ישנן מספר נקודות:

 • עלות קבועה;

 • מחיר זמני;

 • צעד;

 • עונתי.

כרגע, אין מחירים קבועים במשק הרוסי, כמו הרבה זמן הוא השקיע על האינפלציה. במקרה זה, ערך הזמן ניתן לראות לעתים קרובות כאשר הפיתוח והאימון של מוצרים חדשים מתנהלת. מחירי עונתיים מוחלים, ככלל, בתעשייה וחקלאות. מחירים מדורגים קשורים לעתים קרובות יותר עם היווצרות ו "החיים" של המוצר.

הם מגיעים לצמיחה המקסימלית שלהם כאשר עניין במוצר הקודם בתעשייה מסוימת נעלמת. במקביל, ירידה במחיר, בהתאמה, הוא ציין כאשר העלות של מוצר חדש עולה בחדות. עד כה, המחירים כי הם מטבעו של החוזה, נחשבים הפופולריים ביותר. יחד עם זאת, המסקנה של הסכמים מספקת לתקופת זמן מסוימת. וריאציה של ערך זה היא מחיר משא ומתן.

במסגרת שאלה זו יש דבר כזה "מידת החופש". זה על עצמאות הערך, כלומר, עצמאות מהמדינה. נהוג להבחין בין מחיר קבוע לבין מחיר מתכוונן. אלה חינם נוצרים בשוק בשל הלחץ והשפעה של הביקוש. מתכוונן להופיע כתוצאה של תנודות. Тем не менее, государство не может вводить ограничения и регламентировать рост и падение такой стоимости.

Ну и напоследок хотелось бы сказать о системе франкирования. Себестоимость это затраты также связанные с транспортными услугами. בפרט, זה נוגע הקצאת ההוצאות על תחבורה, משכורות הנהג סבלים. המשימה של מערכת כזו היא כראוי להפיץ את העלויות הנוספות, כך כוח האדם שצוין לא צריך לשלם יותר מדי.

צפה בסרטון: אימונים מסביב לשעון: המחיר הנפשי של הילדים המצטיינים (דֵצֶמבֶּר 2019).

Loading...