Ramah lingkungan

עסקים ברוסיה גוססת. הוא דיבר לעתים קרובות כמו פרסום ברדיו הוא שיחק. ואכן, 70% של העסק לא חי יותר מ 3 שנים. אבל בואו להעריך את המצב באופן מפוכח. האם אנחנו הורגים אותו בעצמנו? עסקים ברוסיה גוססת. הוא דיבר לעתים קרובות כמו פרסום ברדיו הוא שיחק. ואכן, 70% של העסק לא חי יותר מ 3 שנים.

קרא עוד