Nessun investimento

כולנו עדיין בבית הספר מהשיעורים של הכלכלה, כנראה שני מונחים כאלה ידועים: ייצור ושירותים. מאמר זה ידון על הקדנציה השנייה. בתחום זה, הכל די פשוט, יותר מפותח הכלכלה של האזור, יותר זה צריך כל מיני שירותים. תעשייה זו אינה מייצרת דבר, היא מתמקדת בשוק השירותים, במילים אחרות, עוזרת לאנשים אחרים, פותרת כל מיני בעיות, או פשוט עושה את החיים נוחים יותר.

קרא עוד